Privacybeleid MiluCar

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van privacy en vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Daarnaast worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zo kunt u er zeker van zijn dat wij de gegevens nooit verkopen aan anderen.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Het recht respecteren om de persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen via:

Email: info@milucar.es of telefonisch: +346 689 515 461

Welke persoonlijke gegevens gebruiken wij?

Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt via onze website, of per e-mail kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • IBAN-nummer
 • E-mailadres
 • Gegevens die u zelf invult in een open veld via een contactformulier

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

 1. Voor het aanvragen van een reservering.

Wij verzamelen uw gegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een reservering. Uw gegevens worden voor maximaal 6 jaar bewaard in ons eigen bestand.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven/blogs:

MiluCar stuurt via e-mail nieuwsbrieven/blogs. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van MiluCar. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken of een bericht te sturen naar MiluCar.

 1. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met ons via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om uw naam en e-mailadres.

 1. Social Media

Wij gebruiken Social Media om onze eigen diensten te promoten. Vragen, feedback en of opmerkingen die bij ons kenbaar worden gemaakt (al dan niet middels een privébericht) kunnen persoonsgegevens bevatten. Deze gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard in ons account. Als u reageert op een winactie vragen wij om uw naam en e-mailadres.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen en inwerkingtreding

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de gewijzigde privacyverklaring. Deze privacyverklaring is in werking getreden op 13 november 2018.

Cookie statement

Wat zijn cookies?

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine eenvoudige bestandjes die door browsers op de harde schijf van een computer worden geplaatst en informatie over bezoek aan websites bijhouden. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd.

Welke cookies gebruikt deze website?

 1. Functionele cookies

Dit zijn functies die ervoor zorgen dat u deze website goed kunt gebruiken

 1. Cookies voor analyse

Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de dienst Google Analytics. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld.

 1. Cookies van derde partijen

Op onze website is een Twitter, Facebook en Instagram widget geplaatst. Als een pagina met een widget wordt bezocht, houden Twitter, Facebook en Instagram onder meer bij dat dit bezoek heeft plaatsgevonden. Ook wordt de interactie van de bezoeker met deze widget bijgehouden. Twitter, Facebook en Instagram kunnen deze informatie relateren aan andere bezoeken van pagina’s met een Twitter, Facebook of Instagram widget. Wij hebben hier geen invloed op. Zie ook het privacy beleid van Twitter, Facebook en Instagram.

Wijzigingen.

Wij behouden ons het recht voor deze cookiepolicy te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de gewijzigde cookiepolicy. Deze policy is voor het laatst gewijzigd op 13 november 2018.